YEREL
Giriş Tarihi : 27-10-2020 15:29   Güncelleme : 27-10-2020 15:29

ÜMİT ÖZER'DEN ŞEKER PANCARI AÇIKLAMASI

ÜMİT ÖZER'DEN ŞEKER PANCARI AÇIKLAMASIHer yıl Ekim ayı sonunda açıklanmakta olan ve bir yıl önce 300TL/Ton olarak ilan edilmişti. Açıklanan bu fiyatın çiftçilerimiz tarafından kabul görmesi üzerine Devlet ya da özel şeker fabrikaları, üretmeleri gereken A kotası şeker için yeterli olacak şeker pancarının ekim sözleşmelerini yapmışlar ve bu yılın ilkbahar aylarında pancarlarını ekmişlerdi. 2020/2021 kampanyasında fabrikaların işleyecekleri %16 polar (şeker oranı) Şeker Pancarı taban fiyatının yeni fiyatın en az 360 TL/Ton olması yönünde beklenti mevcuttur.


AKP iktidarının, diğer Tarımsal ürün üretim desteklerinde olduğu gibi Şeker Pancarı üretiminde de ihmal ve yanlışları günden güne artmaktadır. Ülkemizde sözleşmeli tarımsal üretimin yıllarca en güzel örneğini oluşturan şeker pancarı tarımında gübre, ilaç, tohum, akaryakıt ve diğer enerji giderlerinin dövize endeksli artmasına paralel olarak şeker pancarı dekara maliyetinin de yüksek oranlarda artması, üreticilerimizin Şeker Pancarı üretiminde ciddi maddi sıkıntılar yaşamalarına sebep olmuştur. Bir zamanlar dekara pancar maliyeti 2 ton iken ne yazık ki günümüzdeki şeker pancarı maliyeti 5 Ton pancar bedelini bulmaktadır. Bu durumda dekara pancar verimi 5 ton ve altında olan üretici, külliyen zarardadır.


Elektrik enerjisi ile sulama bedelleri daha önce belli hasat mevsimlerinde ödenmekteyken,  günümüzde aylık fatura ödemelerine dönülmesiyle birçok üretici ve sulama kooperatif ve birlikleri vaktinde elektrik enerji bedellerini kendilerine bildirilen günde ödeyemedikleri için elektrik enerjileri kesilmiş ve sulama tesisleri zamanla hırsızların yağmasına uğrayıp kullanılamaz hale gelmiştir. Çiftçilerimizin gelirleri aylık değil, belli hasat dönemlerinde olmasına rağmen bunu görmezden gelen AKP iktidarı, ülkemizin birçok yerinde milyonlar harcanarak kurulmuş olan sulama tesislerinin atıl kalmasına sebep olmuşlardır.


 Özelleştirme öncesinde üreticilerin fabrikaya teslim ettikleri pancarın  %20’si oranında bedelsiz olarak verilen pancar küspesi, özelleştirilen Şeker Fabrikalarının birçoğunda ya tamamen dağıtımdan kaldırılmış, ya da bedeli çok düşük fiyatlardan çiftçiye ödenerek yandaş aracılar vasıtası ile üreticilere çok yüksek fiyatlardan satılmaya başlanmıştır. Yem giderlerine yüksek bedeller ödemek zorunda bırakılarak komaya giren hayvancılığımızın AKP iktidarının oluşturduğu mevcut şartlarda komadan çıkması mümkün değildir.


Şeker satış fiyatlarında zamanında ve yeteri miktarda fiyat düzenlemesi yapılmadığından zarar ile karşı karşıya kalan bazı özel şeker fabrikaları ise zararlarının bir kısmını da telafi edebilmek için fabrikaya gelen çiftçi pancarının yıllardır alışılmış fire analiz sisteminin dışına çıkarak (geçen yıl Afyon şeker fabrikasında olduğu gibi) çiftçi pancarına haksız bir şekilde yüksek oranda fireler vermek suretiyle çiftçinin alın terinden çalarak haksız kazanç elde etmeye çalışmışlardır.


Amasya, Kayseri ve Konya gibi Kooperatif Şeker Fabrikaları dışında kalan Şeker Fabrikalarının bir çoğu, Varlık Satış Sözleşmelerinde öngörülen ilk beş yıl sonunda şeker üretiminden çekilerek o fabrikaların mekanik sistemlerini satıp Fabrika arazilerini inşaat ve diğer faaliyetlere açmaları kuvvetle muhtemeldir. AKP iktidarının örtülü maksadı bu fabrikaların şeker üretiminden çekilerek yandaş şirketlere ülke dışından kamış şekeri ithal fırsatının verilmesi hedefleniyorsa bunu da başarmak üzereler. Köyde geçimini şeker pancarı üretiminden sağlamakta olan milyonlarca çiftçi ailesi, köylerini terk ederek şehir varoşlarına taşınmak zorunda kalacağından,  elbette seçim sandığına gittiğinde bunun hesabını AKP iktidarından soracaktır.