SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-10-2020 12:44   Güncelleme : 05-10-2020 18:44

“TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI BİZİ TEMSİL ETMİYOR”

“TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI BİZİ TEMSİL ETMİYOR”

 

Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve
meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler
arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik
bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki
çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının
kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır.
Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil
makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu
kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur.
72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr.
Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil,
Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve
söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz;
meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve
Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak
süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

Aksaray Tabip Odası Amasya Tabip Odası Çorum Tabip Odası

Erzurum-Kars-Iğdır-Ardahan-
Bayburt-Gümüşhane

Tabip Odası

Kahramanmaraş Tabip Odası Karaman Tabip Odası
Kayseri Tabip Odası Kırşehir Tabip Odası
Konya Tabip Odası Kütahya Tabip Odası Malatya Tabip Odası
Nevşehir Tabip Odası Niğde Tabip Odası Sakarya Tabip Odası
Tokat Tabip Odası Yozgat Tabip Odası
14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Ankara Hekimiz Biz Grubu Hekim Hakları Derneği
İstanbul Tabip Odası
Cumhuriyetçi Hekimler Grubu İzmir Hekim Güçbirliği Grubu Milliyetçi Hekimler Derneği