YEREL
Giriş Tarihi : 25-06-2021 12:04   Güncelleme : 25-06-2021 12:04

TMMOB MİMARLAR ODASI KAYSERİ ŞUBESİNDEN ANKARA ŞUBESİNE TEPKİ!

TMMOB MİMARLAR ODASI KAYSERİ ŞUBESİNDEN ANKARA ŞUBESİNE TEPKİ!

Mimarların, mimari ürün kalitesi üzerinden elde edilmesini amaçlayan ve tasarımcının düşüncelerini mimarlık camiasıyla paylaşabildikleri en etkin araçlardan birisi olan mimari proje yarışmaları, meslek adına yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ortak üretim mekanizmalarının çalıştırılabilmesine olanak vermekle birlikte genç meslektaşlarımızın meslek pratiği kazanmasına da fırsat vermektedir. Kamusal alanların, projelendirme süreçlerinde kent hafızasına katkı sağlamak ve çevre dokusunun iyileştirilmesi adına uygulanabilir, ekonomik ve akılcı çözümler için farklı bakış açılarının değerlendirilmesinde yarışmalar önem arz etmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulumuz, yerel ve ulusal anlamda birçok yarışma düzenlemiş olup düzenlemeye de devam etmektedir. Diğer şubelerimizin de katkıları ile kentimize ülkemizin farklı yerlerinden meslektaşlarımızın bakış açısı ile nitelikli projeler kazandırıp bu projelerin hayata geçirilme süreçlerin de takipçisi olmaktadır. Kentimizde yarışma yolu ile projelendirilen hiçbir kamusal alanda; mevcut doğal ve tarihi geçmişimize, kültürel varlıklarımıza karşı herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Kentsel boşlukların işlevledirilmesini amaçlayan yarışmalarımız, ilgili yönetmeliklerin hükümlerince şeffaf, adil ve prosedürlere uygun olarak düzenlenmektedir. Bu çerçevede meslek odası olarak düzenlenecek yarışmalarda ilgili idareler ile işbirliği içinde olmamız, çevre ve yaşam kalitesi ölçütlerinin nitelikli hale gelmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmelidir. Söz konusu yarışmalara dair TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin 22.06.2021 tarihli 04/3423 sayılı yazısında; “ … yarışma süreci değerlendirildiğinde, yarışmanın kamusal, kültürel hizmet ağırlıklı olduğu ve kentin yeşil alan ihtiyacını, çevre ve yaşam kalitesi ölçütlerini karşılayan nitelikleri dolayısıyla projenin ve alan düzenlemesinin ilkesel olarak desteklediğimiz yarışma koşullarında elde edilmesinde kamu adına yarar olacağı görüşünde birleşilmiştir” ifadesinde de net olarak görüldüğü üzere şubemizce düzenlenen yarışmalar, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin bilgisi ve desteği dahilinde gerçekleşmiştir. Ayrıca söz konusu yarışmaların jüri belirleme süreçleri hiçbir zaman yerel idarelere bırakılmamış, yönetim kurulumuzun çalışmaları ve TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi önerileri ile yarışma jürileri belirlenmiştir. Örgüt ruhunun önemini her fırsatta dile getiren bir şube yönetiminin, ulusal çapta mimarlık ortamına katkı sunan bu yarışmalara katılmak isteyen üyelerine, yeterli gerekçe sunmaksızın üye tanıtım belgesi düzenlememesi; hiçbir mesleki disiplinle bağdaşmamaktadır. Bu konuda, bağlı bulunduğu TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez kararını da hiçe sayarak, üyelerin mağduriyetine sebep olan bu uygulamayı şube olarak kınamaktayız Şubemiz, bazı kesimlerin ‘rantı meşrulaştırmak’ olarak algı yarattığı mevcut durumu; ‘rantın elinden bir yapıyı, bir kamusal alanı kurtarmak’ olarak değerlendirmekte ve çözüm odaklı yaklaşım ile farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Kamu yararı adına sürdürülen bu çabanın, siyaset dışı tutulması hem ahlâkî hem de mesleki prensiplerin gereğidir. Meslek etiğine aykırı bu politik ithamların kamu yararını hiçe saymakla birlikte söz konusu yarışmaların da ruhunu zedelediği aşikârdır. Her koşulda mimarlar odası geleneğinin bizlere öğrettiği mesleki doğrular için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.