GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-04-2021 19:05   Güncelleme : 19-04-2021 19:05

SİS EKO TREKKİNG "ÇEŞME HAVUZU TEMİZLİĞİ"

SİS EKO TREKKİNG


KÜLTÜREL ÖTROFİKASYON:
İnsan etkileri sonucu (gübre, kanalizasyon, temizlik malzemesi… Gibi) aşırı oranda besin maddesi içeren kirleticilerin suya boşaltılması sonucu oluşur.
Alg patlamasıdır. Tatlı veya tuzlu su sistemlerinde su yosunlarının hızlı şekilde artışı ve birikmesidir. Genellikle gübrelerin suya karışması ile azot veya fosfor gibi besin maddelerinin  çoğalması sonucu oluşur. 
Su yüzeyinde toplanan alg ve mikroskobik organizmalar güneş ışınlarını engelleyerek su altı yaşamı için hayati önemi haiz olan oksijen emilimini engeller (göl, gölet, baraj ve denizlerde su canlılarına çok büyük zarar verir).
***
Çeşme havuzlarında oluşmakta olan örtrofikasyon ise güneş ışıklarının suya girmesini engeller. Bu durumda su içerisinde hastalık yapıcı mikroorganizmalar çoğalır. Suyu içen hayvanlara ve sütlerine zarar verir... 
Çeşme havuzları temizlenmeli ve sulara tarlalardan gelen gübre yada diğer kirleticilerin karışması engellenmelidir. 
***
Göletler, göller ve barajlarda oluşan ötrofikasyon ise ileri safhalarında su içerisindeki oksijeni tamamen tüketir. 
İlgili sistemi önce bataklığa  dönüşür. Sonra çayıra dönüşür ve sulak alan su formundan kara formuna geçer. 
Sonuç: 
Sulak alanlar azalır. Ona bağlı olarak yeraltı su seviyesi düşer. Tarım, hayvancılık, bitki ve hayvan çeşitliliği zarar görür. Ormanlar azalarak dağların yükseklerine çekilir. 
***
Baş ucuna ve su akarına fidan diktiğim her çeşmeyi temizliyorum. Çok zamanımı almıyor. Emeğimizi esirgemez sek hepimiz yapabiliriz. Yapmalıyız da. Aracımızda bir kürek olsun yeterli. SAYGILARIMLA.