SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-10-2020 17:43   Güncelleme : 18-10-2020 17:43

ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIMDA HES ENTEGRASYONU

ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIMDA HES ENTEGRASYONU

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 18/ 10 / 2020 tarihinde saat 14:00’da; ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi Şehmus GÜNAYDIN’ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır.
    
Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olupözellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupaülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığıgörülmektedir.
Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığınyayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyalhayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sırasalgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelikuyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birliktedeğerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine aşağıdaki kararlarınalınması gerekmiştir.

Buna göre:

Şehir İçi Toplu Ulaşım - HESEntegrasyonu;

29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla(otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel halegetirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES)uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli talimatgönderilmiştir.
Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temelusul ve esaslara dair hükümlerin,İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 18/10/2020 tarihli ve 17174 sayılı genelge ekinde yer alan “EK1: YEREL YÖNETİMLERİN HES KODU SORGULAMA SÜREÇLERİ” çerçevesinde yürütülmesine ve gereklientegrasyonlarınivedilikle sağlanmasına,. Oy birliği ile karar verilmiştir.