YEREL
Giriş Tarihi : 11-03-2021 11:27   Güncelleme : 11-03-2021 11:27

SAADET PARTİLİ AKTAŞ'TAN BASIN AÇIKLAMASI

SAADET PARTİLİ AKTAŞ'TAN BASIN AÇIKLAMASI

Melikgazi belediyesinden 5 konuda bilgi talep etmiştik. 4982 sayılı kanunun ilgili maddesinden dolaşarak 2 bilgi talebimize bilgileri vermeyerek cevap yazısı yazmış, diğer 3 bilgi talebimize ise hiç cevap vermemişlerdi. Bizde 15 günlük itiraz süremiz çerçevesinde Adalet bakanlığına bağlı Bilgi edinme ve Değerlendirme Kurul Başkanlığına itiraz yazımızı yazdık.

Gerek belediye bütçesinin nerelerde kullanıldığı,vergi dairesine mahsuplaşılan taşınmazlar,temel atma açılış törenleri ve reklam giderleri ile gerekse 80 park gibi konularda yaptığımız itiraz müracaatlarımız Kurul tarafından 4982 sayılı kanunun 8. Maddesine istinaden reddedilerek cevap verildi. Ancak böyle bir kurul bir itirazı reddederken dayandırdığı dayanakların delillerinide ortaya koyması gerekir. Sizde Melikgazi belediyesi gibi birebir aynı şekilde cevap verecekseniz sizin itiraz makamı olmanızın anlamı nedir?

Cevap; “Kamuya açıklanmış bilgiler bilgi edinme kanununa konu edilemez.” İyide nerede açıkladınız? Nerede ilan ettiniz? Hangi broşürle hangi basın toplantısı ile ilan ettiniz? Hangi sitenizde nerede yayınladınız? Bunu ortaya koymanız gerekmez mi?

Sizin verdiğiniz cevabı Melikgazi belediyesi vermiş zaten. Siz bizim talep etmiş olduğumuz bilgilerin nerelerde açıklandığı yada ilan edildiğini Melikgazi belediyesine sorup dayanaklarını araştırıp delilleri ile beraber orataya koyarak bize cevap vermeli ve itirazımızı sonuçlandırmalısınız ki bulunduğunuz kurumun itiraz makamı olarak varlığının bir manası olsun.

Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Kurul itirazımızı inceleyerek usule uygun bulmuş ve karar alırken şunu söylemiyor. “Sizin bu bilgileri talep etme gibi bir hakkınız yok” demiyor. Bu önemli! Yani bizlerin her türlü konuyu sorup bilgi alma hakkımız mevcut. Kurulun bu karar metni ile bu durum açıkça ortaya konmuş oldu. Burdan hareketle her türlü konuda bilgi talep etmeye devam edeceğiz. Gerekirse itirazlarımıza da.

Melikgazililer olarak belediyeye 500 milyon tl bütçe verilmiş. Sizler sorumluluk makamında olarak bu paraları nerelere harcadığınızı her bir kuruşuna kadar soranlara söylemelisiniz. Yoksa Gönül belediyeciliği yada şeffaf belediyecilik iddianızın hiçbir anlamı olmayacaktır.

Buradan bizler söz veriyoruz ki ilk seçimlerde eğer Melikgazi belediyesinde saadet partili bir belediye başkanı iş başına gelirse her bir kuruşuna kadar sorulan her soruya gayet net ve açık bir şekilde cevap vereceğiz. Halkımıza bütçenin her bir kalemi ile ilgili bilendirme yapacağız.

Ülkemizde bilgi edindirme ile ilgili 4982 sayılı bir yasa var. Ama tüm işleyiş bilgi verme değil bilgi vermeme üzerine kurgulanmış ve o şekilde işliyor.

Sözde bilgi edinme hakkımız var!