SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-04-2020 17:56   Güncelleme : 01-04-2020 17:58

ORAN'DAN COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

ORAN'DAN COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 31 Mart 2020 tarihi itibari ile Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programını ilan etmiştir. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgiye, Başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.oran.org.tr ve https://kagm.sanayi.gov.tr  internet adreslerinden ulaşılabilir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde yer alan Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak programın toplam bütçesi 5.000.000 TL’dir.

Program kapsamında COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için hazırlanan programın üç önceliği aşağıda sıralanmıştır:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şöyledir:

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)
 • Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlükleri
 • İl Ve İlçelerde Faaliyet Alanında En Üst Kurum Niteliğindeki Diğer Kamu Kurumları
 • Serbest Bölge Müdürlükleri
 • Pandeminin Önlenmesinde Aktif Görev Alan STK’lar
 • Teknopark Yönetici Şirketleri
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)
 • TR72 Bölgesi’nde KOBİ Olarak Faaliyet Gösteren Gerçek Veya Tüzel Kişiler

 

Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

 

Asgari Destek Oranı

Azami Destek Oranı

Asgari Tutar

Azami Tutar

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin

25%

100 %

100.000 TL

750.000 TL

Kar Amacı Güden Kuruluşlar (İşletmeler) İçin

25 %

75 %

50.000 TL

500.000 TL

 

Potansiyel Başvuru Sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak doldurmaları gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Programın son başvuru tarihi 30/04/2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilir ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınır. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Ajans başvuru döneminde yeni başvurualmama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulur.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde ve kişisel teması en aza indirmek amacıyla program ile ilgili bilgilendirmeler e-posta ve telefon ile yapılacaktır.

Ajans e posta adresi   : pyb@oran.org.tr

Ajans web adresi         : www.oran.org.tr

Ajans Telefon No         : 0352 352 67 26 , 0346 222 08 00, 0354 217 67 26

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.