YEREL
Giriş Tarihi : 31-05-2022 12:05

NNYÜ’DE GÖÇ ÇALIŞTAYI YAPILDI

NNYÜ’DE GÖÇ ÇALIŞTAYI YAPILDI

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından “Türkiye’de Göç Olgusuna Yerelden Bir Bakış: Kayseri Örneği” konulu çalıştay düzenlendi.

 

İİBF Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda dünyanın önemli sorunlarından biri olan göç olgusu masaya yatırılarak ayrıntılı şekilde ele alındı. İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya çalıştayda yaptığı açılış konuşmasında göç olgusunun ülkemizi de derinden etkilediğini hatırlatarak, “Günümüzde despotik yönetimlerin dayatmalarıyla, ideolojik baskılarla, güvenlik kaygısıyla ve can korkusuyla insanlar yerlerinden yurtlarından edilmekte, gidebilenler demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının iyi olduğu ülkelere yönelmektedirler. Ancak bu ülkeler kendilerine gelecek göç dalgalarını engellemek, durdurmak ve yasaklamak için her türlü tedbiri almakta, sadece varlıklı olanlar ile donanımlı olanlara müsaade etmektedirler. Çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen göç olgusu, ülkemizi de derinden etkilemektedir. Ülke gündemini de oldukça meşgul eden konular arasında yer alan göç konusuna karşı biz de üniversitemiz olarak bilimsel ve akademik düzeyde katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla ilk oturumda farklı disiplinlerin göçe bakış açısını, ikinci oturumda ise yaşadığımız şehir Kayseri’nin mevcut durumunu ele almak istedik” dedi.

 

İki oturum olarak gerçekleştirilen çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Türk Kızılayı, Göç İdaresi Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil toplam 16 kamu kurum ve kuruluş adına 20 temsilci konuşmacı olarak katıldı.

 

AdminAdmin