DÜNYA
Giriş Tarihi : 06-11-2020 11:54   Güncelleme : 06-11-2020 11:54

KTO, İKLİM EYLEMİ KAMPANYASINA KATILMAYA DAVET EDİYOR

KTO, İKLİM EYLEMİ KAMPANYASINA KATILMAYA DAVET EDİYOR

Kayseri Ticaret Odası, AB Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye, KTO Kayseri AB Bilgi Merkezi; herkesi
iklim eylemi kampanyasına katılmaya, kendi etkinliklerini düzenlemeye, iklim eylemi öykülerinizi
paylaşmaya davet ediyor.
Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri AB Bilgi Merkezi olarak, Kayseri de onlarca billboard ve afişlerle
“#İklimBiziz ve yaşanabilir, sürdürülebilir iklim, nötr gelecek için #Değişeceğiz.” başlığı ile şehrimizde
farkındalık yaratıyoruz.
KTO BAŞKANI ÖMER GÜLSOY : ÜLKELER ORTAK KARARLAR ALMALI
Küresel sıcaklık artışının tüm dünya ve tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bu konuda yalnızca kurumların değil toplumların ortak hareket etmesi
gerektiğini belirtti. Ülkeler seviyesinde ortak kararlar alınarak dünyanın geleceğini kurtarmak adına gerekli
adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiğini ifade eden Gülsoy, bu konuda farkındalık oluşturması
adına AB Türkiye Delegasyonu ve UNDP’nin İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları
desteklediklerini söyledi.
TERCİHLERİMİZ GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEK
2020 yılı, COVID-19 küresel salgınının yarattığı türbülans ile anılacaktır. Bugün yaptığımız seçimlerin yarını
ve geleceğimizi belirleyeceğini hatırda tutarak, toplumlar şu anda, ya daha sürdürülebilir bir geleceğe bizi
ulaştıracak bir yolu izlemek ya da sistemi COVID-19 gibi şoklar ve iklim değişikliğinin getirdiklerine kırılgan
ve açık bırakmak konusunda karar vermek zorunda oldukları bir yol ayrımındadır.
Küresel sıcaklık artışını 2050 yılına kadar 1,5°C’nin altında tutmak için zaman azalırken, iklim krizini ele
almaya yönelik iddialı iklim eylem politikalarını uygulamaya koymak, acil ve yaşamsal bir hale gelmiştir.
YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ACİL İKLİM EYLEMİ ZORUNLUDUR
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi küresel aktörler, onlarca yıldır acil iklim eyleminin zorunlu
olduğunu savunmaktadır. Ne yazık ki, ulusların ortaya koyduğu planlar ve taahhütler, bu hedefi
gerçekleştirmek ve dolayısıyla yüzyılın ortasına kadar iklim nötrlüğe ulaşmak amacıyla emisyon ve uyum
açıklarını kapatmak için halâ yetersizdir. Bu da, daha zamanlıca atılmış, daha etkili ve daha verimli iklim
eylemine yönelik savunuculuğa ulusal ve yerel düzeyde duyulan ihtiyacın halâ büyük olduğunu
göstermektedir.
COVID-19 küresel salgını, sistemsel şokun küresel etkilerini gösteren “canlı” bir deney olmuştur. Bundan
çıkışın tek yolu yeşil yolun seçilmesidir. Hepimiz, artık “aynı tas aynı hamam” anlayışıyla devam
edemeyeceğimizi kabul etmek ve “Yeni Bir Yaşam İnşa Etmek” için bir sonraki aşamaya geçmek
zorundayız. 2050 yılına kadar 1,5°C’nin altında kalmak Yeni Yaşam’ın olmazsa olmazı ise, Küresel
Amaçlar ve Yeşil Mutabakat da bunu inşa edecek yapı taşlarıdır. Bu fırtınada hepimiz sarsılıyorsak, tüm
paydaşlar bu değişimi sahiplenmek ve bu krize karşı koymak zorundadır.

AdminAdmin