YEREL
Giriş Tarihi : 24-06-2021 10:47   Güncelleme : 24-06-2021 10:47

KENDİ İŞİNİ KURACAK ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ BAŞVURUSU BAŞLADI

KENDİ İŞİNİ KURACAK ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ BAŞVURUSU BAŞLADI

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2021/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje başvuruları başlamıştır. Tahsil edilen idari para cezaları; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermek amacıyla kullanılmaktadır. Tarım veya hayvancılık işi yapacak engellilere en fazla 50.000,00 TL, işletme kuracak engellilere en fazla 65.000,00 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir. Eski hükümlülere ise sektör şartı gözetmeksizin brüt asgari ücretin 15 (on beş) katı oranında (53.662,50 TL) hibe desteği verilecektir. Başvuru yapmak isteyen engellilerin, en az %40 oranında engelli raporu olması ve Kurumumuz İŞKUR’a bu raporuyla kaydını yaptırması gerekmektedir. Eski hükümlülerin ise mevzuatta belirtilen şartlara uygun eski hükümlü belgesine sahip olması ve yine Kurumumuzda kaydının bulunması gerekmektedir. Bahsedilen bu ön şartlara ilave olarak diğer şartlar ise;  18 yaşını doldurmuş olmak,  İŞKUR programlarından yasaklı olmamak ve İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,  Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,  Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi olan 16.06.2021 itibariyle proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),  İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,  31.12.2020 tarihinden sonra alınmış Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak,  Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,  Kendisine vasi tayin edilmemiş olmak,  https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden yapılacak sorguda icra dosyası olmamak,  Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” Belgesine (Sertifikasına) ve hayvancılık işiyle ilgili diğer mesleki Belgelere (Sertifikalara); Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” Belgesine (Sertifikasına) son başvuru tarihine kadar sahip olmak, şeklinde sıralanmıştır. Şartları taşıyan ve hibe desteğine başvurmak isteyen Engellilerin başvurularını E-Devlet sistemi üzerinden 12 Temmuz 2021 Pazartesi mesai bitimine kadar yapması gerekmekte olup başvuru işlemleri hakkında yardım almak isteyen kişilere, İl Müdürlüğümüze gelmeleri halinde gerekli teknik destek sağlanacaktır. Eski Hükümlülerin ise başvurularını Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur