TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 12-01-2020 14:57

KAYSERİ’DE 353 ADET ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANTRALİ VAR

KAYSERİ’DE 353 ADET ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANTRALİ VAR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri ilinin elektrik enerjisi üretim santrallerini sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

Kayseri ili genelinde kurulu halde bulunan toplam kaç elektrik enerjisi üretim santralinin bulunduğunu sorgulayan Milletvekili Özdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltmişti: “Kayseri’de kurulu halde bulunan elektrik enerjisi üretim santrallerinden elde edilen enerji, ülkemizde üretilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde kaçıdır? Kayseri ili ve ilçelerinde çalışır halde bulunan elektrik enerjisi üretim tesislerinin, üretim miktarları ve kaynaklarına (hidrolik barajlar, rüzgâr, güneş, doğalgaz, vb.) göre yüzdesel dağılımı nedir?”

KAYSERİ’DE 353 ADET ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANTRALİ BULUNMAKTADIR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in vermiş olduğu soru önergesine gelen cevap şu şekildedir:

  1. yılı Eylül ayı sonu itibariyle Kayseri ilinde 353 adet elektrik enerjisi üretim santrali bulunmaktadır. 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemde Kayseri ilindeki üretim miktarı 1.727.389 MWh olarak gerçekleşmiş olup, bu değer Türkiye toplam üretiminin %0,755’ini oluşturmuştur.
    Kayseri ilinde gerçekleşen elektrik üretiminin kaynak türlerine göre dağılımı aşağıda verilmiştir.
    Kaynak Türü Payı (%) Kayseri İli Ocak-Eylül Dönemi Üretim Miktarı (MWh)

Hidrolik 33,93 586.022

Rüzgâr 32,91 568.479

Güneş 26,53 458.256

Doğal Gaz 5,11 88.297

Biyokütle 1,52 26.333