YEREL
Giriş Tarihi : 31-03-2021 12:06   Güncelleme : 31-03-2021 12:06

İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI DESTEĞİ DEVAM EDİYOR İŞKUR

İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI DESTEĞİ DEVAM EDİYOR İŞKUR

Akademik Çalışma Programıyla çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları destekliyor. Akademik Çalışma Programı; ülkemizde işgücü piyasasına dair konularda mevcut politikaların etkinliğinin arttırılmasını ve yeni politikaların geliştirilmesini, çalışma hayatıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kaynak oluşturulmasını, işsizliği azaltmada ve istihdamı artırmada etkisi olacak nicel ve nitel araştırmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla lisans ve üstü öğrenim gören öğrencilerin yapacakları akademik çalışmaları desteklemek üzere hayata geçirilen programdır. Programının amacı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, uluslararası ve başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamaktır. Akademik Çalışma Programı kapsamında çalışmaları desteğe uygun görülen,  Lisans öğrencilerine 2.500 Türk lirası,  Yüksek lisans öğrencilerine 5.000 Türk lirası,  Doktora öğrencilerine ise 7.500 Türk lirası destek verilecektir. Programı kapsamında sunulan destekten faydalanmak isteyen lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri 14 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Program başvurusu, https://akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuruların değerlendirmeye alınması için sitede yer alan aydınlatma metninin onaylanması, başvuru formunda zorunlu tutulan alanların eksiksiz şekilde doldurulması ve istenen tüm belgelerin son başvuru saatine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuruların sadece internet sitesi üzerinden yapılması gerekmekte olup başka bir yolla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerimize ve Kamuoyuna duyurulur.