YEREL
Giriş Tarihi : 12-04-2021 12:12   Güncelleme : 12-04-2021 12:12

İL HIFZISSIHHA KURULUNDAN RAMAZAN KARARLARI

İL HIFZISSIHHA KURULUNDAN RAMAZAN KARARLARI

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddelerine istinaden 12/ 04 / 2021 tarihinde saat 10:45’de ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi ŞehmusGÜNAYDIN’ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış olup İçişleri Bakanlığı’nın 12/04/2021 tarihli ve 6421 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

            Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

 

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.

 

Tüm İslam alemi için bireysel anlamda arınma ve yenilenme bilincimizi, sosyal boyutta ise yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığımızı gözden geçirdiğimiz bir muhasebe dönemi olan ve milli/manevi duyguların yoğun şekilde tezahür ettiği mübarek Ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir.

 

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayı münasebetiyle aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ve duyurulara önem verilecektir.

 

2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecektir. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacaktır.

 

3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecektir.

 

 

4. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

 

5. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç vesefer sayılarının artırılması sağlanacaktır.

 

6. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi içinmezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkinkontrollere ağırlık verilecektir.

 

7. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularakbaşta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarınınkorunmasına yönelik her türlü tedbir alınacaktır.

 

Bu kapsamda 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde de  belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarıiçin aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrıbelirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

 

8. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerarttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.

 

9. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olanRamazan’da toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri en üst seviyeye ulaşmaktadır. Budoğrultuda Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dar gelirlivatandaşlarımızın gözetilmesi, başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızaher türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecektir.

 

10. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altındatutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenenkurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde genişkatılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi devam ettirilecektir.

 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.