GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-06-2020 17:50   Güncelleme : 24-06-2020 17:50

İL HIFZISSIHHA KURULUNDAN DÜĞÜNLERLE İLGİLİ  KARAR

 İL HIFZISSIHHA KURULUNDAN DÜĞÜNLERLE İLGİLİ  KARAR

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 24/ 06 / 2020 tarihinde saat 14:30’da; aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıylabirçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09 Haziran 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır.

 

Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 24/06/2020 tarihli ve E.10116 sayılı Genelgesi doğrultusunda oy birliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

A) GENEL ESASLAR

1. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacaktır.

2. Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacaktır.

Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi

sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktır.

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 0C’den yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçenpersonel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.

5. Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile  temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.

6. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiğibulundurulacaktır.

7. Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerdeyeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacaktır.Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitlerdâhil olmak üzere) sağlanacaktır.

8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırmasıolan (pencereli) odalar tercih edilecektir.

9. Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarihlive 8556 sayılı Genelgesinin hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan“COVID19kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisindeYemeİçmeHizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

10. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cmolacak şekilde düzenlenecektir.

11. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirgrubu için uygulanmayacaktır.

12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya dakucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacaktır.

13. Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacaksandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacaktır.

14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasındagelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacaktır. Ancak maske kullanmak ve mesafekuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecektir.

15. Bu Genelge kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa nedenolabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteriyapılmayacaktır (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecektir.

16. Düğün mekânlarında bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesihükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir.

17. Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı vemesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabakvb. malzemeler kullanılacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafındanyayımlanan “COVID19Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması GerekenÖnlemler”e uyulacaktır.

18. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske,eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğeratıklarla birleştirilmeyecektir.

19. Davetlileri düğün yapılacak mekânlara taşıyacak otobüs/minibüslerde SağlıkBakanlığı tarafından yayımlanan “COVID19Kapsamında Personel Servis Araçlarıylaİlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

20. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu,direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.

21. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişininbinmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecektir. Asansör içerisindemesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metremesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.

B) DÜĞÜN YAPILACAK MEKÂNLAR

 

1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler;

 

a) Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için ikidüğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara görekapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

b) Düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyunalanlarıkullanılmayacaktır.

2. Açık/Kır/Bahçe vb. Yerlerde Yapılacak Düğünler;

Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlikve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır.

Koronavirüs (COVID19)bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temasgerektiren aktiviteler yapılmayacaktır.

3. Köy/Sokak Düğünleri;

a) Düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu karara esas teşkil eden İçişleri Bakanlığı’nın 24/06/2020 tarihli ve E.10116 sayılı Genelgesi hükümleri tebliğ edilecek, aynı zamanda düğün yapılacak mahalde bulunan kolluk birimince, düğün sahiplerinden İçişleri Bakanlığı’nın 24/06/2020 tarihli ve E.10116 sayılı Genelgesi hükümlerineuyulacağına ilişkin mezkûr genelge ekinde yer alan imzalı taahhütname alınacaktır.

b) Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.)tercih edilecektir.

 

C) Düğün Esnasında veya Akabinde Kokteyl vb. Etkinlik Olması

 

1. Kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecektir.

2. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiğibulundurulacaktır.

3. “Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirlertarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir camsiperlik bulundurulacaktır. İstenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafındanmisafirlere verilmesi sağlanacaktır.

4. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzericihazların personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir.

D) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

1. Düğün mekânlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve bu mekânlar düzenli olarakhavalandırılacaktır.

2. Düğün mekânlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine azami düzeyde dikkat edilecektir.

3. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacaktır.

4.Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek,düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır.

Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusubulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabunünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımınaizin verilmeyecektir.

5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal havasirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğalhavalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak SağlıkBakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

E) Düğün Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler

1. Personelin COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususundabilgilenmesi sağlanacaktır.

2. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır.

3. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateşölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreylesaklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (COVID19)

açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbimaske takılarak COVID19yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumunayönlendirilecektir.

5. Düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipmanbulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bezmaske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır. (Maskenemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise eltemizliğine özen gösterilecektir.)

6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.

7. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır. (El hijyeninisağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabununolmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.)

8. Düğün mekânlarında görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyalalanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit,bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenenkapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanlarıntemizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıcaburalarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.

9. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (COVID19)semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisinebildirecektir.

10. Düğün mekânının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde veherhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku almaduyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (COVID19)testi yaptırılacak, sonuçlarkayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak sonnegatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikteyaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucualınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

F) DİĞER HUSUSLAR

Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural veesaslara uygun hareket edilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca ;Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı konulu 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinin "b" maddesinde, "Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve mezkûr genelge ekine gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi," hükmü mevcut olup Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde konuyla ilgili olarak:"Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadını taşıyan çocuklar yan yana seyahat edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma sağlanacak şekilde bilet satışı yapılır." denilerek aynı aile fertlerinin mesafe kurallarından muaf olduğu belirtilmiştir.

Bu durumun toplu taşıma araçları için getirilen maksimum yolcu sayısı ve oranlarında değişiklik ve esneklik oluşturması nedeniyleyapılan denetimlerde aynı aile fertlerinin ( yukarıda belirtildiği şekliyle) yanyana oturması sebebi ile oluşan maksimum yolcu sayısı aşımları dikkate alınmayacak ve uygulama bu yönde gerçekleştirilecektir.

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır. (Kurum Haber)