YEREL
Giriş Tarihi : 18-11-2020 12:12   Güncelleme : 18-11-2020 12:12

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine
istinaden 18/11/2020 tarihinde saat 09:00’da; ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere
İlimiz Valisi Şehmus GÜNAYDIN’ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki
ile toplanmış olup İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgesi
doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının
yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle
Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla
mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği
izlenmektedir. 
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası
riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler belirlenmektedir. 
        
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma
günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;
1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat
10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. 
2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 ila 20:00
saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece
telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında
bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu
ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme
yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar
ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo
salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce
faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

Ancak çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve
sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.
4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00
saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün
içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini
gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise
belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.
Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22
Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım
Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda
belirtildiği şekilde devam edecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

5.1- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri, 
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
       
 c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları
ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri-afetle
ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
         
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
        
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
       
  e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
      

 ı) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il
sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet
olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde
kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir), 
       
 i) Sebze/meyve toptancı halleri,
5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
 a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli
veya çalışanlar,
       
 b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dâhil),
       
 c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet
kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu
kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
       
 d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
       
 e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
      
  f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
       
 g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
     
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
       
 i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 
 
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
     
k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
     

  l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler, 
o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan
Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde
görevli olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
       
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile
bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek
belgeleyenler,
        
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü
ve görevlileri.
6. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle düğünler ve nikah
merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
- Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari
düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,
       
 - Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi
şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
  - Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde toplu
taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması,
    Sürdürülecektir. 
       
 7. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde
vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. 
      

  Ancak;
        - Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu
ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine
katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp
ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti,
geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E-
BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan
başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat
edebileceklerdir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık yapılmaya devam
edilmesinin, bu sürecin üstesinden gelinmesi ve sağlıklı günlere tekrar kavuşulması için
hayati önem taşıdığı konusunda Valiliğimiz ve Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm
kamu görevlilerimiz salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal
duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vereceklerdir.
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem
başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.