SON DAKİKA
Giriş Tarihi : 04-11-2020 13:23   Güncelleme : 04-11-2020 13:23

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine
istinaden 04/11/2020 tarihinde saat 09:00’da; ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere
İlimiz Valisi Şehmus GÜNAYDIN’ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki
ile toplanmıştır.
Koranavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve
hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bilindiği üzere Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte
ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının
seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye
yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası
riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı’nın
03.11.2020 tarihli 18089 sayılı Koronavirüs Ek Tedbirleri konulu yazısı gereğince aşağıda yer
alan kararlar alınmıştır;
1. Sağlık Bakanlığı “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile
ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler
doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde
bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler,
alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda
önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,
2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına;
- Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta,
restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri;
- Nikah/Düğün salonları,
- Halı sahalar ve spor salonları,
- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları,
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta
kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil)
kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden
azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,
Ayrıca, özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak
suretiyle,
Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak
başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00­15:00, 06:30­15:30, 07:00­16:00,
07:30­16:30, 08:00­17:00, 08:30­17:30, 09:00­18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına
geçilmesine,
4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller
dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları
konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem
başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.