SAĞLIK
Giriş Tarihi : 27-06-2020 18:46   Güncelleme : 27-06-2020 18:46

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 27/ 06 / 2020 tarihinde saat 15.30’de; aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır..

Covid-19salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdoğrultusundasalgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıylabirçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları İçişleri Bakanlığı’nın 13/03/2020 tarih ve 5198 sayılı Genelgesiyle  iptal edilmiştir.

Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollüsosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında,aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılmasıgerektiğini belirten İçişleri Bakanlığı’nın 26/06/2020 tarihli ve E.10316 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınıştır. 

Buna göre;

1-Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamındaalınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

2-Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafekurallarına dikkat edilmesine,

3-Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

-    Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde), 

-    Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

-    Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maskekullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

-    Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerininyapılmasına,
-    Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiğibulundurulmasına,
-    Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısatutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortamhavalandırmasının yapılmasına,
-    Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercihedilmesine,
-    Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasınındoğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerininbakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,
-    Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasınınzorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
-    Toplantılarınyapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID19)kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve
toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
-    Toplantıöncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekteedilmesi ve havalandırılmasına,
-    Toplantısalonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede
dikkat edilmesine,
-    Temizlikyapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,
-    Toplantılardazorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek ikramındabulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,
-    Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maskekullanmalarının sağlanmasına,
-    Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 günsaklanmasına,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, Oy Birliği ile karar verilmiştir.  (Kurum Haber)