YEREL
Giriş Tarihi : 05-03-2021 12:34   Güncelleme : 05-03-2021 12:34

ERÜ’DE YENİ KEŞFEDİLEN BAKTERİYE “KAYSERİENSE” İSMİ VERİLDİ

ERÜ’DE YENİ KEŞFEDİLEN BAKTERİYE “KAYSERİENSE” İSMİ VERİLDİ

 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. İzzet B. Satıcıoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı ve ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü(BAP) tarafından desteklenen proje kapsamında iki yeni bakteri türü tespit edildi. Tespit edilen bakterilerin birine Latince’de Türk manasına gelen “Flavobacterium turcicum” diğerinede Kayseri ilinin ismi “Flavobacterium kayseriense” ismi verildi.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Duman,  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ay’ın da katıldığı proje çalışmalarında yapılan ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizleri ile Kayseri ve Muğla ili sınırları dâhilinde gökkuşağı alabalığından izole edilen iki yeni Flavobacterium türü Flavobacterium turcicum ve Flavobacterium kayseriense olarak isimlendirilmiştir. İsimlendirme çalışmasında keşfedilen bakterilere ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile yapılan istişareler sonucunda Latince’de Türk manasına gelen “turcicum” ve Kayseri ilinin ismi “kayseriense” terimi verildi.

 

Yapılan ileri düzey moleküler analizlerle, keşfedilen bakterilerin genomunda tetrasiklin, florokinolon ve kloramfenikol grubu antimikrobiyallere karşı direnci kodlayan genlerin bulunduğu ve ayrıca balıklarda enfeksiyona sebep olan üç farklı virülens geni bulundu. Yapılan diğer genomik analizlerle etkenin insanlarda enfeksiyona neden olma potansiyelinin yüzde 22 oranında olduğu tespit edildi. İsimlendirilen bakteriler taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan “Systematic and Applied Microbiology” dergisinde 1 aydan kısa sürede kabul aldı.

 

Ayrıca, Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. İzzet B. Satıcıoğlu’nun araştırmacı olarak dâhil olduğu 118O420 nolu TÜBİTAK 3001 proje kapmasında polifazik yaklaşımla Pseudomonas sivasensis P. piscium, P. pisciculturae, P. mucoides ve P. neuropathica olarak identifikasyonu ve isimlendirmesi yapılan 5 farklı bakteri türü de keşfedildi.

 

Proje ekibi tarafından çalışmaları devam etmekte olan henüz isimlendirilmesi yapılmamış farklı bakteri türlerinin de bulunmakta. Erciyes Üniversitesinin verdiği destek ile diğer yeni bakteri türlerinin polifazik yaklaşım ile identifikasyonu ve isimlendirme çalışmaları da devam edilmektedir.