YEREL
Giriş Tarihi : 02-12-2020 21:31   Güncelleme : 02-12-2020 21:31

ENGELLİLER ANILMAK DEĞİL ANLAŞILMAK İSTİYOR…

ENGELLİLER ANILMAK DEĞİL ANLAŞILMAK İSTİYOR…

 

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüş, 

bu kapsamda  engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Her yıl engelliler günü mesajı yayınlamak ile engellilerin sıkıntılarına maalesef çare olunamamaktadır ve olunamaz…

 Aslında “Engelliler Anılmak Değil, Anlaşılmak İstiyor, sorunlarına çare istiyor”

 Ülkemizde maalesef engelli vatandaşlarımızın kaç kişi olduğuna ilişkin, 2012 yılından bu yana bir araştırma sonucu yok. 2012 yılında yapılan araştırmaya göre ise, ülkemizde en az bir engeli bulunan kişi sayısı 4.876.000’dir. Bu rakamın yaklaşık bir milyonunu engelli çocuklarımız oluşturmaktadır. O tarihten bu yana kapsamlı bir araştırma maalesef yoktur. Ülkemizde bu araştırmaya göre nüfusumuzun %12,29’u engellidir.

 Engelli birey ve çocukların eğitimi konusunda çalışmalar yetersiz kalmaktadır, Özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenci sayısı 50.025, özel eğitim sınıflarında öğrenim gören 45.815, kaynaştırma öğrencisi olarak okullara devam eden 257.770 öğrenci bulunmaktadır. Buna karşın, gerek öğretmen sayısının azlığı, gerekse başta fiziki alt yapı yeterli donanımın sağlanamaması nedeniyle ülkemizde engelli çocuklarımızın eğitim alma ve meslek edinme imkânları kısıtlıdır. Kaynaştırma öğrencileri için okullarda bireysel eğitim programlarının uygulanmaması, son derece doğru bir uygulama olan kaynaştırma uygulamasından faydalanılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin geç tespit edilmesi, eğitimde gecikmelere ve bu nedenle de çözümlenebilecek sorunların çözümsüz bir hale gelmesine neden olmaktadır. Pandemi nedeni ile eğitim göremeyen engelli çocuklarda ayrı bir sorundur.

 Ülkemizde son yıllarda istihdam edilen engelli memur sayısı 2018 yılındaki verilere göre 51.814’tür. Gerek kamu gerekse özel kurumlarda çalıştırılmakla yükümlü olunan engelli sayısına göre, çalışan engelli sayısı maalesef azdır.

 Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması sonuçlarına bakıldığında, kayıtlı olan engellilerin %66,9’u kaldırımların, yaya yollarının ve yaya geçitlerinin engelli bireylerin kullanımı için uygun olmadığını düşünmektedir. Engellilerin ancak %38,4’ü sosyal yardımlardan düzenli olarak yararlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından beklentilere bakıldığında, ilk üç sırayı sosyal yardım ve desteklerin artırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması almaktadır.

Sonuç olarak, Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen, pozitif ayrımcılık gözetilerek eğitim, istihdam, sosyal haklardan eşit ve tam olarak yararlanmalarının ve katılımcı olmalarının sağlanması, bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri  için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız ve bu kişilerin doğuştan gelen onuruna saygı gösterilmesini teşvik etmemiz gerekmektedir. Bu duygular ile Dünya Engelliler Günü’nde tüm engellerin kalkması dileğiyle…

En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım.