YEREL
Giriş Tarihi : 16-07-2021 15:10   Güncelleme : 16-07-2021 15:10

ENGELLİLER ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPTI..

Engelli bireyler, TBMM’de görüşülmekte torba yasaya karşı isyan bayrağı açtı. Doç. Dr. Öztürk, “Engelli bireylerin topluma kazandoırılması ve katılımı için toplu ulaşım araçlarına ulaşımı kolaylaştırılmalıdır” dedi.

ENGELLİLER ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPTI..

Engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarına katılımı sağlamak için mücadele eden Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu adına Kayseri Engelliler Meclisi ve üye sivil toplum kuruluşları, TBMM görüşülmekte olan torba yasada yer alan, “Engellilerin Toplu Taşım Araçlarına  Erişebilirliği Yasası”nın,  3yıl daha ertelenmesi önerisine karşı harekete geçti.

Yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten platform üyeleri, kamuoyundan destek beklediklerini ve milletvekillerine bu konuda baskı yapılması gerektiğini hatırlattılar.

Yaptığı açıl çağrı mesajında, önemli açıklamalar yapan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin  Öztürk, “Engellilerin topluma kazandırılması ve bu bireylerin yaşamın her alanında yer alabilmeleri için toplu taşıma araçlarına erişebilmelerinin şart olduğunu, minibüs, turizm taşımacılığı, şehir içi ve şehir dışı ulaşım araçları,tren ve gemi taşımacalağı gibi alanlarda düzenlemelere gidilmesi ve engelli bireylerin bu araçlara ulaşımları ve seyahet etmelerini sağlayarak en temel haklarından biri olan özgürce seyahat etme haklarının kullanmaları sağlanmalıdır” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Emin Öztürk, yaptığı acil çağrı mesajında görüşlerini şöyle dile getirdi.
“Minibüslerde, turizm taşımacılığında, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 3 yıl daha ertelenmesi için TBMM’ye Kanun değişikliği teklifi sunulmuştur. Bir torba kanun içerisine konulan bu düzenleme, engelli bireylerin herkes gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımını engelleyeceği için kabul edilemez.
Ülke olarak kabul ettiğimiz ve tarafı olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, “Taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır.”
Evrensel bir insan hakkı olan erişim hakkını ertelemekle, imzalamış olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. ve “Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma” başlıklı 19. Maddelerinin ihlal edilmesi göze alınmaktadır.
Erişilebilirlik hakkı bütün hakların ön koşuludur ve erişim zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasının ertelenmesi; kamuya açık alanların, konutların ve diğer hakların kullanılmasının olanaksız hale getirilmesi demektir.
Sözleşmenin 4. Maddesinin 3. bendinde belirtildiği üzere, “Taraf Devletler işbu Sözleşme'nin uygulanmasını sağlayacak yasalar ve politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi ile engellilere ilişkin diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dahil olmak üzere engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve etkin bir şekilde bu sürece dahil edeceklerdir.”
Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği 3 yıl daha ertelemek istenirken hakkın esas öznesi olan engelli bireylere ve örgütlerine danışılmamış, onayları alınmamıştır. Bu teklifin yasalaşması halinde, Sözleşme ve katılım hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilecektir.
“Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyesi” ve bu açıklamayı destekleyen Sivil Toplum Örgütleri; medya kuruluşlarını, duyarlı kamuoyunu ve mecliste grubu bulunan partileri bu yasa değişikliği teklifinin geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz”.

 

……………………..

 

 

İletişim ve daha fazla bilgi için:

engellilerinhaklari2030@gmail.com adresine e posta gönderebilirsiniz.