YEREL
Giriş Tarihi : 17-06-2021 12:51   Güncelleme : 17-06-2021 12:51

DURSUN ATAŞ’TAN MECLİS’TE TARİHİ ADALET KONUŞMASI!

-YARGIDAN ELİNİZİ ÇEKİN, YARGIYI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTURUN -AKP SAVCILARI, HÂKİMLERİ DENETİM ALTINA ALMAYA ÇALIŞARAK VATANDAŞI ALDATIYOR -AKP’NİN ÖNERİSİYLE CUMHURİYET SAVCILIĞINA SON VERİLMEK İSTENİYOR -EN GÜÇSÜZ VE EN KİMSESİZİN YARDIMCISI CUMHURİYET SAVCILARIDIR, YARGI’DAN ELİNİZİ ÇEKİN -YARGI TEK ADAMIN İKİ DUDAĞI ARASINA HAPSEDİLMİŞTİR -ATATÜRK’ÜN MİRASI CUMHURİYETİN KORUYUCULARI BU TEKLİFLE SAF DIŞI BIRAKILMAK İSTENMEKTEDİR -ADALET HERKESE LAZIMDIR, AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR, GÜN GELİR SİZLERİ DE TARTAR -AKP’NİN İSTEDİĞİ YASA ÇIKARSA CUMHURİYETİN SAVCILARI, TEK ADAM REJİMİNİN DOĞRUDAN BELİRLEDİĞİ BAŞSAVCILARIN KÂTİBİ OLACAK

DURSUN ATAŞ’TAN MECLİS’TE TARİHİ ADALET KONUŞMASI!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te tarihi bir konuşma yaptı. “AKP adındaki adaleti kaldırıp, aldatma ile değiştirmelidir” diyen Ataş, iktidarın şimdi de “yargı reformu” adı altında  Cumhuriyetin, Cumhuriyet Savcılığına son vermek istediğini dile getirdi. “Ya, bir savcı çıkarsa?” diye korkan iktidarın bu korkusu üzerine yasa teklifi hazırlayıp, Meclis gündemine getirdiğine dikkat çeken Milletvekili Ataş, “İstedikleri yasa çıkarsa cumhuriyetin savcıları, tek adam rejiminin doğrudan belirlediği başsavcıların kâtibi, emrine verilmiş bir çalışanı niteliği kazanacaktır” diye konuştu.  Savcıların hukuk devletinin varoluş güvencesi olduğuna dikkat çeken Ataş, iktidara seslenerek, “Adalet bir gün herkese lazım. Zalime kılıç, mazluma kalkan olan adaleti, kendilerine kalkan, muhalif herkese kılıç hâline getiren iktidar unutmamalıdır ki ‘Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizleri de tartar” sözleri ile de dikkat çekti.


İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Parti Grubu adına söz aldı. Ataş, Meclis'te adalette yaşanan sıkıntılar üzerine tarihi bir konuşma yaptı. 
AKP SAVCILARI, HÂKİMLERİ DENETİM ALTINA ALMAYA ÇALIŞARAK VATANDAŞI ALDATIYOR
Kanun teklifinin büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini ifade eden ve bu konuda uyarılarda bulunan Milletvekili Dursun Ataş, iktidara tepki göstererek, “AKP adında bulunan ‘adalet’ ifadesini derhâl ‘aldatma’ ile değiştirmelidir” diye konuştu.  Ataş, “Kanun teklifinin görüşülen bu maddesi uygulamada çok ciddi sıkıntılara sebep olabilecek bir hüküm getirmektedir. Bu maddeye göre adli bir soruşturma sonunda cumhuriyet savcısının vereceği karar başsavcının denetimine bırakılmaktadır. Cumhuriyet başsavcısı, savcının verdiği kararı beğenmezse kararı kaldırılabilecektir. Üstelik maddeye göre de başsavcının bu yetkisini ne şekilde kullanacağı da açık değildir. Tamamen cumhuriyet başsavcısının keyfine bırakılmıştır. Peki, başsavcıları kim belirliyor? Hâkimler Savcılar Kurulu belirliyor. Hâkim Savcılar Kurulunu kim belirliyor? 13 üyesinin 6’sını partili Cumhurbaşkanı 7 üyesini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi  belirliyor. Yani iktidar başsavcıyı atıyor, başsavcı da savcıların kime dava açıp açamayacağını belirliyor. İşte, size AKP’nin yargı reformu. AKP, adında bulunan ‘adalet’ ifadesini derhâl değiştirmelidir. ‘Yargı reformu yapacağız.’ deyip savcıları, hâkimleri denetim altına almaya çalışarak vatandaşı aldatan AKP’ye ‘adalet’ yerine ‘aldatma’ daha çok yakışacaktır” şeklinde konuştu.
AKP’NİN ÖNERİSİYLE CUMHURİYET SAVCILIĞINA SON VERİLMEK İSTENİYOR
“Önerilen değişiklikle cumhuriyetimizin, cumhuriyet savcılığına son verilmektedir” diyen Ataş,  “Hep ‘Bir savcı çıkıp dava açmayacak mı?’ diye soruyorduk ya, bu sorunun sorulmasına bile tahammül edemeyen ‘Ya, bir savcı çıkarsa?’ diye korkan iktidar hemen bir yasa teklifi hazırlayıp önümüze getirdi” dedi.
YARGI TEK ADAMIN İKİ DUDAĞI ARASINA HAPSEDİLMİŞTİR
Milletvekili Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Zaten uzun süredir başsavcı ne diyorsa o oluyordu. Örneğin iktidarın başarılı iş adamı Reza Zarrab olayında da böyle bir takipsizlik kararı verilmişti, sonra ise hep aynı yol izlenmişti. Hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından olan bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı, partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasallaşmış, tek adamın iki dudağı arasına hapsedilmiş, Anayasa Mahkemesi kararları bile tanınmayarak ayaklar altına alınmıştır. Şimdi de cumhuriyet savcılarının takdir hakkı tamamen gasp edilerek başsavcıya fiilen tam bir hâkimiyet tanınmak istenmektedir. Yani fiilen yok sayılan cumhuriyet savcılığı makamına yasal olarak da son verilmektedir. Sonuç olarak bu teklif yasalaşırsa soruşturmayı sonlandıracak kararlar için kendi belirledikleri başsavcıyı yetkili kılacaklar; cumhuriyetin savcıları, tek adam rejiminin doğrudan belirlediği başsavcıların kâtibi, emrine verilmiş bir çalışanı niteliği kazanacaktır. Böylelikle cumhuriyetin koruyucu savcılık makamı, hukuk fakültesi mezunu katipliğe dönüştürülecektir”
ATATÜRK’ÜN MİRASI CUMHURİYETİN KORUYUCULARI BU TEKLİFLE SAF DIŞI BIRAKILMAK İSTENMEKTEDİR
“Milletvekili, büyükelçi, vali, emniyet müdürü, yargıç için ‘cumhuriyet’ sıfatı neden kullanılmıyor da sadece savcılar için kullanılıyor?” diye soran Ataş,  “Bu sorunun cevabını cumhuriyetin ilk yıllarının Adalet Bakanı şöyle cevaplamıştır: ‘Devletin her kademesinde olanlar yanlış yapabilirler, hukuk dışına çıkabilirler. Onlara cumhuriyet adına hesap soracak olan savcılardır. Onun içindir ki sadece savcılara ‘cumhuriyet savcısı’ denilmektedir.’ Savcılara cumhuriyet unvanının verilmesi ve bu unvanın içinin de yetkiyle doldurulması işte böyle başlamıştır. Yani savcılar hukuk devletinin var oluş güvencesidir. Atatürk’ün mirası cumhuriyetin koruyucuları bu teklifle saf dışı bırakılmak istenmektedir. Görevlerini tam yetki ve sorumlulukla yapabilmeleri için savcıların yolları açık olmalıdır, hukuk devletinin güvencesi budur” diye konuştu.
ADALET HERKESE LAZIMDIR, AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR, GÜN GELİR SİZLERİ DE TARTAR
Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü de hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şöyle konuştu: “Adalet herkese lazımdır, devletin temel dinamikleriyle böylesine oynanmamalıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyet savcılarına seslenişinde ‘En güçsüz ve en kimsesizin yardımcısı cumhuriyet savcılarıdır.’ demektedir. Yargıdan elinizi çekin, yargıyı tarafsız ve bağımsızlığına kavuşturun; böylece, güçlülerin değil, kendilerini kimsesiz görenlerin yanında cumhuriyet savcılarının bulunduğunu vatandaş da görsün. Zalime kılıç, mazluma kalkan olan adaleti, kendilerine kalkan, muhalif herkese kılıç hâline getiren iktidar unutmamalıdır ki ‘Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizleri de tartar!”