EĞİTİM
Giriş Tarihi : 13-05-2020 12:06   Güncelleme : 13-05-2020 12:06

BİLFENLE EVDE TEKNOLOJİ İLE KAL

BİLFENLE EVDE TEKNOLOJİ İLE KAL

Tümdünyayıetkisialtınaalan Covid-19 salgınındandolayıuzmanlar “EvdeKal” çağrısıyaparkenokullarda da online eğitimmodelinegeçildi. Bu dönemdeBilfenOkullarıdahilpekçokokultüm alt yapıçalışmalarınıtamamlayıpöğrencileriile “Dijital” platformlardabuluştu. Yinebudönemdeokullarda her yılmayısayının ilk haftasıkutlananBilişimHaftasıkapsamındapekçoketkinliği de online ortamataşıdı.BilfenİlköğretimKurumlarıBilişimTeknolojileriBölümüöğrencilerinebeveynleriylebirlikteyapabilecekleri 99 farklıetkinlikhazırladı. Onlarıteknolojiyiüretmeyeteşvikedenvegerçekyaşamlabuluşturan, aynızamandafarklıilgialanlarındamerakuyandırarakyaratıcılıklarınıgöstermelerinevegeliştirmelerinefırsatvereniçeriklerkurguladılar. Bu içeriklerifarklıyaşgruplarınaözeletkinliklerdeyaratıcılık, bilişimseldüşünmevekodlama, mühendislikvetasarım, üretkenliktemalarıaltındabirarayagetirdiler.
Salgınbirhastalığınhepimizievlerekapatacağınıduymakbilimkurgufilmlerindeolabilirdi. Şimdiçocuklarımızokulagidemiyorlar, uzaktaneğitimalıyor, ne arkadaşlarıylabirarayagelebiliyor ne de başkabiretkinliğekatılabiliyor. BilfenİlköğretimKurumlarıBilişimTeknolojileriBölümü debusüreciçocuklarındahaetkiliolabilecekbir hale getirmekiçinBilişimHaftasıkapsamında99 farklıetkinlikhazırladı. 

Dijitalteknolojilerinkatlanarakgeliştiğidijitaldönüşümdiyeadlandırdığımızbiryüzyıldangeçiyoruz. Bu yüzyıldayaşamaveöğrenmebiçimlerimiz, çalışmabiçimlerimiz, sosyalleşmemiztamamenyenidenşekilleniyor. Dünyanınbukadarhızlıbirdönüşümiçindeykengelecektedijitalmimar, sanalçevretasarımcısı, avatar tasarımcısı, alternatifaraçgeliştiricisigibimeslekleresahipolacakçocuklarıdeğişendünyayaadapteolacakesnekliktevebecerilerleyetiştirmemizinçokönemliolduğunubelirtenBilfenİlköğretimKurumlarıBilişimTeknolojileriBölümBaşkanıCelaleEsra ALGAN; “Öncelikleçocuklarımızınteknolojiilegeçirdiklerizamandateknolojiyinasılkullandıklarınınfarkındaolmalıyız.  Yaniburadaçocuğumuzunteknolojyihangiamaçlakullanarakvakitgeçirdiğiönemkazanıyor. Tüketimamaçlıdeğilüretimamaçlıteknolojidenyararlandıklarındateknolojiylegeçirdikleri zaman da kaliteli hale geliyor.Çocuğumuzkodlamayaptığındaveyadijitalbirhikaye, animasyon, web sitesi, grafiktasarladığında, teknolojiyikullanarakmüzikyaptığında, film çektiğinde, birraporhazırladığında, elektroniktablolarlaanalizvehesaplamalaryaptığındaüretiyor. Yanitümbuetkinlikleriyaparkençocuğumuzcihazbaşındaaktifveaktifolduğukadaronlarıgeleceğehazırlayacakolanyaratıcılık, eleştirelveanalitikdüşünmebecerilerini de geliştirmişoluyor.” dedi.
BilfenİlköğretimKurumlarıBilişimTeknolojileriöğretmenlerininhazırladığıörnekçalışmalarıaşağıdabulabilirsiniz.

Evdeebeveynlerilebirikteyapılabileceketkinlikler :

-    HızlandırılmışZamanlar
Bir kuru bakliyatçimlendirelim. Nasılbüyüdüğünühızlandırılmışolarakgörmekistermisin?
Nasılmı?
Bakliyatıdiktiğiniz ilk gündenbaşlayarak 30 günboyunca her günaynıaçıdanaynıışıklafotoğrafınıçek. Çektiğinfotoğraflarıtabletinde Stop Motion animasyonuygulamasıilehızlandırılmışbir video halinegetir. Değişimifarklıbiraçıdankeşfet!

-    AğırÇekimileHeyacanVericiSahneler
Bir buznasıleriyorveyabirmürekkepsudanasıldağılıyor? Zamanıyavaşlatarakgörmekistermisin?
Nasılmı?
Tabletininkameramodunuağırçekime al vekayıdabaşla. Gördüklerineinanamayacaksın!

-    FotoğraflarKonuşuyor
Bir hayvanı, birtenistopunu, birsebzeyihattaünlübirbilimadamınıveyatarihtenbirkişiyikonuşturmakistermisin?
Nasılmı?
Konuşturmakistediğinkişininveyanesneninfotoğrafınıçekebilirsin. Dilerseninternetten de fotoğrafindirebilirsin. TabletineyükleyeceğinChatterPixuygulamasındafotoğrafıaçtıktansonrabirağızçizipsesinikaydet. İşteanimasyonunhazır!

-    Geri DönüşümRobotları
Evdegeçirdiğin her gün ne kadarçokçöpçıktığını fark ettin mi? Pekibazıbozulanoyuncakların da buçöpleredahiloluyor mu? Hiçbiriniatma! Şimdiseninleonlarıkullanarakçokeğlencelibir robot yapacağız. 
Nasılmı?
Ailenlebirlikteevdegeridönüşümiçinkullanılabilecekmalzemeleribulmayabaşla. Artıkyazmayanbirkalem, çalışmayanbir fare, eskibir CD, bozulmuşoyuncaklar, plastikşişekapaklarıevdebulabildiğinveartıkişeyaramayan ne varsatoplamazamanı. Makas, yapıştırıcıveboyakalemlerineihtiyacınolacak. Haydirobotunutasarla!

-    Kaleci Motor 
Sahanıhazırla! Tasarlayacağınkalecibakalımkaç top kurtaracak?
Nasılmı? 
DC motorunuçkısmınabirabeslangtakılır. 
DC motorunucundakiabeslangyeretemasedecekfakatrahatçadönebilecekşekildesabitlenir.  
Ardındanbirsahadüzenikurulurve DC motor kaleciolur. 
Oyuncubir top yardımıylakaleyegolatmayaçalışır. 

-    Mini ElektrikSüpürgesi
Ben mucitolmakveevimde de kendiyaptığımicatlarıkullanmakistiyorumdiyorsan mini elektriksüpürgesiyleserüveninebaşlayabilirsin.        
Nasılmı?
Malzemeler: İçecekkutusu, incekumaş, kapak, tül, DC motor, anahtar, yapıştırıcı, maketbıçağı.  Kollarısıva, iştebaşlıyoruz!

-    3B KitapKapağıTasarımı
Ensevdiğinizkitabınkapağınıyenidentasarlamakmıistersiniz? Yoksayazdığınızbirhikâyeninkapağınımı? 
Nasılmı?
Paint programınıaçtıktansonra Paint 3B ileDüzenlekomutunatıklayınveçizimebaşlayın. Kitabınkonusunukapaktayansıtın, kitabınadınıveyazarınıkapağayazın. Çiziminiöncebirkâğıdakalemveboyakullanarakyapabilirvesonrasındaelindekigörselikullanarakbilgisayardançizimebaşlayabilirsin. Kapağıneminimkiçokdikkatçekiciolacak!

-    EvinİçindekiŞekiller
Eviniçindegizlenmişpekçoksaklışekil var.  Onlarıbulmayahazırmısın? Hatta buşekillerdenfarklıfigürler de oluşturabilirsin.
Nasılmı?
Tabletininkamerasıylagizlenmişşekilleribulvefotoğraflarınıçek. Çektiğinfotoğraflarıtabletindegaleriuygulamasındanaçveçektiğinfotoğraflarıdüzenle. Kalemvefiltreözelliklerinikullanarakfarklırenklerverebilir, belki de birpinpontopunuyapacağınçizimlebirinsanyüzühalineçevirebilirsin. 

-    3B BilimKurguHikayesi
Bilimkurguhikayesine var mısın?  Hikayendesen de oynayabilirsinveya 3 boyutluolarakhikayeninkarakterlerinikendin de tasarlayabilirsin.
Nasılmı?
https://toontastic.withgoogle.com/ adresine git veya tablet uygulamasınıindir. Senaryonuhazırla, karakterlerinitasarla. Animasyonlarvemüzikekleyerekdijitalhikayenitamamlayabilirsin. 

-    Solidworks Kids ileEvcilHayvanını 3 BoyutluModelle
Ensevdiğinhayvanınveyavarsakendievcilhayvanınınüçboyutlumodeliniçizmeye ne dersiniz? 
Nasılmı?
www.swappsforkids.com adresinegiderekbirhesapaç.  Haydibaşlayalım.  BenimensevdiğimevcilhayvanımbalığımMoli. 3 boyutlumodelinibirlikteoluşturalımmı?

-    Mutfakta Biri mi Var?
Limonata yapmaya var mısın? Yoksa kek mi? Tost mu dedi biriniz? Mutfağa gir, istediğin bir tarifi ebeveynlerinden yardım alarak yap ve resimlerle adım adım nasıl yaptığını anlatan algoritmanı oluştur. 
Nasıl mı?
Seçtiğin tarifi yaparken adım adım her aşamanın fotoğrafını çek. İşe malzemelerin fotoğrafını çekerek başlayabilirsin. Tabletinde BookCreator web veya tablet uygulamasını aç, çizgi roman sayfa düzenlerinden birini seç ve çektiğin resimleri ekle. Konuşma balonlarını ekle ve algoritmanı sırasıyla numaralandırarak yazmayı unutma! Yemek tarifi algoritmana dilersen ses ve video da ekleyebilirsin.

-    Algoritma Avcısı 
Korsanların hazineleri bulabilmek için kullandıkları haritaları düşünün. Harita olmadan hazineye ulaşamazlar. Bu etkinlikte evinizin farklı odalarını ve seçtiğiniz farklı eşyaları kullanabilirsiniz. 
Nasıl mı?
Evinizde seçtiğiniz bir odaya bir eşyanızı saklayın. Daha sonra farklı bir odayı başlangıç noktası olarak belirleyin. Bu noktadan itibaren sakladığınız eşyaya ulaşmak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini bir algoritma şeklinde kâğıda yazın. Algoritma haritanızı birkaç farklı parçadan oluşturup her aşamada bir parçanın bulunmasını sağlayarak oyunu zorlaştırabilirsiniz. Ailenizden kâğıtta yer alan talimatları kullanarak hazineyi bulmalarını isteyin. Ailenin her üyesi birer harita hazırlayabilir ve bu şekilde oyunu geliştirebilirsiniz. 

-    Ardunio: Sosyal Mesafe Uyarısı 
 “Sosyal mesafe kuralına insanlar ne kadar uyuyor?  Mesafe sensörünü kullanarak sosyal mesafe uyarı sistemi geliştirmeye ne dersin?
Nasıl mı?
https://www.tinkercad.com/ adresine git ve Circuits seç.  Tasarlayabileceğin bu devre için bir adet arduino, ultrasonic mesafe sensörü ve bir adet buzzera ihtiyacın var. Market kasasına yerleştirilecek devre, müşterinin 2 m’den daha fazla yaklaşması ile buzzer devreye girecek ve uyarıda bulunacak.  

-    Scratch: Çarkıfelek 
İngilizceni geliştirdiğin bir kodlama oyunu geliştirmeye var mısın?
Nasıl mı? 
https://scratch.mit.edu/adresine git ve yeni bir proje oluştur. Çarkı çevir butonuna bastığında çarkıfeleğin dönecek ve gelen resimli nesnenin ingilizce karşılığını doğru işaretlemen gerekecek. Her doğruda çarkta verilen puanı kazanacaksın. Dilersen çarklara matematik işlemleri yazabilir çarkı çevirince gelen soruları arkadaşlarınla birbirinize sorabilirsiniz. (Kurum Haber)