SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-09-2020 14:27   Güncelleme : 22-09-2020 14:27

ALZHEIMER HASTALARI İÇİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ZOR GEÇİYOR

 ALZHEIMER HASTALARI İÇİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ZOR GEÇİYOR

 

 

 

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer

Günü nedeniyle Kayseri’deki dernek şubesinde basın bülteni okudu. Doç. Dr. Murat Gültekin

burada yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi.

Alzheimer hastalığı kognitif fonksiyonların geri dönüşümsüz kaybıyla giden ve Türkiye’de 65

yaş üstü toplumun ise %5’ini kapsayan en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır.

Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık % 9’unu oluşturuyor ve bu oran yıldan

yıla hızla artarken yaklaşık 600.000 Alzheimer hastası ve aileleri bu hastalıkla mücadele

ediyor. Bugün her üç yaşlıdan biri maalesef Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını

kaybediyor.

Covid-19 pandemi nedeniyle 21 mart 2020 itibariyle ülkemizin genelinde 65 yaş üstüne

kısıtlama getirildi ve bu dönem aylarca sürdü. Bu süreçte sadece Alzheimer hastalarımız

değil, diğer sağlıklı bireyler de sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkilendiler. Özellikle

Covid-19 kaynaklı hasta ve ölüm sayıları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu yaş

grubunda oldukça yüksek seyretti. Alzheimer hastalarında covid-19 pandemi süresince

görülebilen problemlere şu durumlar örnek verilebilir. Muhakeme etme güçlükleri,

sorunları anlamadaki zorluklar temizlikle ilgili davranışları zorlaştırabilir, kısıtlamalara

uymakta güçlük yaşayabilir ve bu durum koronavirüs hastalığı (Covid-19) için artmış bir risk

oluşturabilir. Bunun yanı sıra her türden ek hastalık ve özellikle enfeksiyonlar, hastanın

zihinsel işlevlerinde kötüleşmeye de sebep olmaktadır. Hafıza ve kavrayıştaki azalma

nedeniyle evde dolaşırken gerektiğinde maske takmak gibi koruma önlemlerini hatırlamakta

zorluk çekebilir. Alzheimer hastaları neden dışarı çıkamadıklarını, neden evde kalmak

zorunda olduklarını anlamakta güçlük çekebilir. Önlemlere rağmen, hastayı evde tutmakta ve

sakinleştirmekte güçlükler çıkabilir. Huzursuzlukları artan hastaların ruhsal durumları giderek

bozulabilir, ajitasyonlar veya öfke nöbetleri sıklaşabilir. Başlangıçta evde bunaldığı için sinirli

olan hasta, sokağa çıksa bile kolay sakinleşmeyebilir. Üstelik sorunlar sadece hastayla sınırlı

kalmayıp bakım verenler ve hasta yakınlarını da zorluyor. Alzheimer hastaları ağır bir kafa

karışıklığı haline (deliryum) girmeye daha yatkındır. Hastanın sadece korunma amacıyla

yerinin değiştirilmesi bile hastanın uyumunun bozulmasına, gece-gündüz ritminde bozulma,

sinirlilik ve uyku problemlerine sebep olabilir.

Derneğin çalışmalarında en büyük öncelik, halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı

konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişilerin ve ailelerin

yaşam kalitesinin arttırılması konularına verilmektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi olarak; Alzheimer hastalığının toplumda

tanınması, bu konudaki toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak için bilgilendirme

çalışmalarına, (Çarşamba günleri saat 12.00-13.00 saatleri arasında konusunda uzman

konuşmacılarımızın bilgilendirme toplantıları) ve pandemi öncesi gönüllü grubumuzla

hastalarımızı buluşturduğumuz eğitim-sosyal toplantılarımıza bu dönemde ara vermek

zorunda kaldık. Ancak bu dönemi en rahat şekilde geçirmek için özellikle TELETIP

yöntemi kullanarak hastalarımıza ve bakımverenlerine yardımcı olmaya çalıştık. Hastalar

ve bakımverenler için daha ayrıntılı bilgi ve öneriler yazının sonunda okuma önerileri

kısmında bulunmaktadır.

 

2

 

Dernek çalışmalarımız hakkında aşağıda yer alan web adreslerinde daha fazla bilgiye

ulaşılabilir.