YEREL
Giriş Tarihi : 18-04-2022 20:36

AGÜ, ATHENA’YA ÜYE OLDU

AGÜ, ATHENA’YA ÜYE OLDU

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Avrupa Birliği’nin Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European
Universities Initiative) çatısı altında yer alan yükseköğretim federasyonlarından ATHENA’ya
(Advanced Technology Higher Education Network Alliance - İleri Teknoloji Yüksek Öğretim Ağı
İttifakı) davet edilerek iş birliği anlaşması imzaladı.
AGÜ adına Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın imzaladığı beş yıllık anlaşma çerçevesinde öğretim
ve araştırma alanlarında küresel iş birliği teşvik edilerek yükseköğretimin uluslararasılaşması
amaçlanıyor.
Üniversitelerin, yüksek eğitiminin niteliğini en ileri seviyeye çıkarmak için kapasitelerini
birleştirerek eğitim, araştırma ve topluma katkı platformları ile yenilikçi çözümler geliştirdiği
ATHENA bünyesinde üye üniversitelerin farklı bölüm ve birimlerinden öğrenci, öğretim üyesi ve
idari personel ile dış paydaşların katıldığı çalışma grupları bulunuyor. AGÜ de eğitim, araştırma
ve topluma katkıdaki yenilikçi yaklaşımı ile bu çalışma gruplarında yer alarak, toplumsal
sorunların ele alınıp çözülmesine yönelik çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortam yaratılmasına
önemli bir katkı sağlayacak.
Abdullah Gül Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifinde yer alan ATHENA Yüksek Öğretim
Federasyonu içinde Politécnico Do Porto Enstitüsü (Portekiz), Hellenic Mediterranean
Üniversitesi (Yunanistan), Siegen Üniversitesi (Almanya), Maribor Üniversitesi (Slovenya),
Niccolò Cusano Üniversitesi (Italya), Orleans Üniversitesi (Fransa) ve Vilnius Gediminas Teknik
Üniversitesi (Litvanya) ile iş birliği içerisinde olacak.

AdminAdmin