SİYASET
Giriş Tarihi : 27-01-2021 11:32   Güncelleme : 27-01-2021 11:32

ADEN’DE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEZSEK, AKDENİZ’DE HUZURU BULAMAYIZ

ADEN’DE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEZSEK, AKDENİZ’DE HUZURU BULAMAYIZ

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap deniz ve mücavir bölgelerindeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hakkında MHP Grubu adına söz aldığı konuşmasında; “Somali'ye bigâne kalırsak Afrika'da olamayız, Afrika'da olmazsak Avrupa ve Orta Doğu'da oyun dışında kalırız, Aden'de gücümüzü göstermezsek Akdeniz'de huzuru bulamayız” dedi. ÜLKEMİZ KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNMAKTADIR Özdemir, Süveyş Kanalı'nın açılması ve sanayi devrimi sonrasında petrol ticaretinin deniz yoluyla yapılmaya başlanmasının, ülkeler için küresel çaptaki politikalarda bazı bölgelerin değerini artırdığını ifade etti. Tezkereye konu olan Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi etrafında, Afrika'nın güney kesiminde bulunan kimi silahlı grupların son yıllarda korsanlığa başladıklarını vurgulayan Özdemir; “Aynı dönemde dünya ticaretinin yaklaşık olarak yüzde 15'i ve küresel petrol ticaretinin de neredeyse yüzde 25'i deniz haydutluğundan doğrudan etkilenmiştir. Alıkonulan gemilerin küresel ticarete vurduğu darbe sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince 2008 yılında bölgenin süre gelen deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı emniyete alınması maksadıyla ortak bir uluslararası çaba başlatılması kararına varılmıştır. Ülkemizin de ilk andan itibaren küresel barış ve istikrara katkı sunmak, gönül bağımız olan coğrafyalarla bağımızı pekiştirme amacı ve kendi millî çıkarlarımız çerçevesinde bu çabalara katılımı sağlanmış, destek olunmuştur.” açıklamasında bulundu. KORSANLIK FAALİYETLERİ ÜLKEMİZİ DE ETKİLEMİŞTİR Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde seyreden Türk gemilerin ve yürütülen ticaretin emniyet altına alınmasının önemini ifade eden Özdemir şöyle devam etti: “Ticaretimizin yaklaşık olarak yüzde 20'si bu bölgede yer alan güzergâhlardan yapılmaktadır. Çok sayıdaki ülkenin gemilerinin alıkonulmasına sebebiyet veren korsanlık faaliyetleri ülkemizi de etkilemiştir. Bölgede yaşanan güvenlik kaygısı, çok sayıdaki ülkenin Aden Körfezi ve Babülmendeb Boğazı'na duyduğu ilgiyi de giderek artırmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi'yle birlikte Somali'de bulunan mevcudiyeti, coğrafyanın bize uzaklığı sebebiyle asla göz ardı edilmemelidir.” İsmail ÖZDEMİR MHP Kayseri Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi 2 ADEN’DE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEZSEK AKDENİZ’DE HUZURU BULAMAYIZ MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Somali'ye bigâne kalınırsa Afrika'da olunamayacağını, Afrika'da olunamazsa Avrupa ve Orta Doğu'da oyun dışında kalınacağını, Aden'de güç gösterilmezse Akdeniz'de huzur bulunamayacağını ifade ederek, “Dolayısıyla dünyanın gözünü diktiği, küresel ticaretin bir bakıma soluk borusu olan alanda Mehmetçik'in üstlendiği büyük sorumluluk, yalnızca tarihî bir görevi değil, yarınlar açısından Türkiye'nin var olan millî hedeflerini gerçekleştirme yolunda da büyük bir öneme sahiptir. Türk ordusu, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde üstlendiği sorumlulukla, sadece deniz haydutluğuyla mücadele anlamında değil, ikmal ve lojistik bakımından da giderek büyük bir tecrübe kazanmaya başlamıştır.” açıklamasında bulundu. TÜRKİYE OLARAK; DÜNYAYA ADALET, NİZAM ve HUZUR GETİRME HEDEFİMİZDİR Uzun süreden bu yana istikrarsızlık, iç savaş ve nihai olarak terör sorunuyla mücadele eden Somali’nin, Türkiye'nin her alandan verdiği destek sayesinde günden güne daha ileriye gitmekte olduğuna dikkat çeken Özdemir; “Hâlihazırda Somali ordusunun yaklaşık olarak üçte 1'inin Türkiye tarafından eğitilmiş olması erişilen seviyeyi gözler önüne sermektedir. Somali, ülkemiz açısından dünyaya adalet, nizam ve huzur getirme hedefimizde ortaya koyduğumuz çabaların en somut hâliyle görünür bir yer olması bakımından önemlidir.” açıklamasında bulunarak, deniz haydutluğunun kaynağının karadaki sebeplere bağlı olduğunu belirterek şöyle devam etti, “Bu sebeplerin ortadan kaldırılması hiç kuşku yok ki mücadelenin başarılı olmasının ana şartıdır. İşte ülkemizin Somali'de yaptığı da budur. Farkımız ortadadır; yumuşak güç unsurlarımız Somali'de kendi sorumluluk alanlarında örnek çalışmalara imza atmakta, gelişmeleri takip eden çok sayıdaki Afrika ülkesi, benzer faaliyetlerin kendi ülkelerinde de olması için zaman zaman bizlerden talepte bulunmaktadırlar.”