YEREL
Giriş Tarihi : 04-09-2020 11:48   Güncelleme : 04-09-2020 19:04

ADD'DEN SİVAS KONGRESİ'NİN 101.YILI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

"MİLLİ İRADEYİ YENİDEN HAKİM KILMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ, BAŞARACAĞIZ"

ADD'DEN SİVAS KONGRESİ'NİN 101.YILI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda; tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkelerinin
temel prensip olarak kabul edildiği;Sivas Kongresi’nin 101. yılında da,  Gazi Mustafa
Kemal’in “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasını kendisine rehber edinen derneğimiz,
Cumhuriyetimizin;  temel niteliklerinden vazgeçilmeden, hedef ve yönünü kaybetmeden
gelecek nesillere aktarılması savaşını ödün vermeden sürdürmektedir.
Bugün ulusça yaşadığımız sıkıntıların temelinde;siyasi iktidarların -neredeyse yarım
yüzyıldır-ülkemizi adım adım Cumhuriyet’in temel niteliklerinden uzaklaştırması, Türk
Devrimi’nin kazanımlarını birer birer yok etmeleri yatmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün
en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti, yıllardır tarihinin en büyük saldırısı altındadır. Üzücü
olan da bu saldırının dışarıdan değil içeriden, yani, “gaflet dalalet ve hıyanet” içinde
olanlardan gelmesidir.
Demokrasinin temeli  ve olmazsa olmazı laikliğe yönelik saldırılar, tehlikeli
boyutlara ulaşmıştır. 1993 Sivas Madımak Oteli saldırısı da bu saldırının önemli
örneklerindendir.
Ülkemizin; Cumhuriyet ve demokrasiden yana, toplumsal barışı savunan tüm zinde
güçlerinin Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bu tehlikenin karşısında dün olduğu gibi bu gün
de onurlu ve net bir duruş sergilemeleri vatan görevidir.
Atatürk  ve Cumhuriyete dair ne varsa yok etmeye çalışan siyasi iktidarlar, Kurtuluş
ve Kuruluş Savaşı’nın simgesi haline gelmiş değerlerimizi, bayramlarımızı ortadan
kaldırarak, toplumun hafızasını yeniden şekillendirmek istemektedir. Yeniden, köksüz ve
uyduruk bir tarih yazmak hayalindedirler. Buna izin vermeyeceğimizin, şartlar ne olursa
olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz…
Kökü, Milli Mücadeleye ve Milli Kongrelere dayanan Atatürkçü Düşünce Derneği;
toplumsal uyarılarını yapmaktan ve doğruları söylemekten asla geri durmayacaktır…

Ülkemiz ve ulusumuz ve devletimizin kuruluşunda en önemli kilometre taşlarından
biri olan Sivas Kongresi’nin 101.yılında bir kez daha hatırlatıyoruz:
Sivas Kongresi;tam bağımsızlığın, ulusal egemenliğin, vatanın ve milletin
bölünmezliğinin hiçbir şart ve koşulda vazgeçilmeyecek değerler olduğunun, kabul ve ilan
edildiği, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolası ile tam bağımsızlığa giden yoldan asla
dönülmeyeceğinin ilan edildiği gündür.
Kurulduğumuz günden bu yana Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi önderliğindeki
mücadelemizi 101 yıl önce Sivas’ta; Tıbbiyeli Hikmet’in manda ve himaye isteyenlerin
karşısında gösterdiği kararlı ve onurlu duruşu ile özdeşleştirerek sürdürüyoruz.
Milli İradeyi yeniden hâkimkılmak için çalışıyoruz vebaşaracağız.
Tek liderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  ve yol arkadaşlarını, Sivas
Kongresi’nde “Ya İstiklal, Ya Ölüm” diye haykıranları, devrim ve demokrasi şehitlerimizi,
vatan savunmasında canlarını feda edenleri bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle
anıyoruz.