GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-10-2019 11:40

ADD’DEN BASIN AÇIKLAMASI

ADD’DEN BASIN AÇIKLAMASI

ADD Kayseri şube başkanı Kemal Ceylan, yazılı bir basın açımlaması yaparak şu ifadelere yer verdi:

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşından sonra kurulan Cumhuriyetin her yönüyle içini doldurmak için çalışmaya başlamış.

Ekonomik kalkınmaya öncelik tanırken bir yandan da çağdaş ülkeler ile siyaset ve ticaret alanlarında girişimlerde bulunmuştu.

Çağdaş ve Demokratik Türkiye Cumhuriyetini yaratmak ve yaşatmak için bir çok alanlarda da yenilikler yapma zorunluluğu görmekteydi. Bunlardan biriside 25 Ekim 1925 tarihinde 671 sayılı Şapka İktidası hakkında kanundur.

Bu kanunun önemi aslında hiçbir önemi olmayan şapka sorunu çağdaş ve uygar aileler içine girmeyi amaçlamış bulunmaktadır. Çağdaş ülkelerin kullandığı şapka kanunun kabulü zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yüce Ulusumuzun kurucusu bu uygar ve çağdaş giysiyi giymek suretiyle herkese örnek olmuştur.

Yeni ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra uygar ve batılı devletler çerçevesinde görünüşün birbirini tamamlayıcı olduğu kabul edilerek yeni toplum ve yeni insan tipi yaratmakla halkın kılık ve kıyafet önemi kazanmıştır.

Mustafa Kemal uygar bir ulusun kadınları başlarına peştamal veya benzer örtüler atarak, vahşi duruma girer mi? Bu durum ulusa çok gülünç duruma düşürür diyerek bunların düzeltilmesi gereğini söylüyor. Gericiliği ve irticayı anımsatan fes, külah, sarık,  peçe, çarşaf gibi örtülerin giyilmesi yasaklanıyor.

Halkımızın eskiden beri bilhassa kırsal kesimler özellikle kadınlarımızın başlarına eşarp yazma gibi mevsimsel duruma göre örtülüyor.

Bu örtünme gericiliğe yobazlığa irticaya şeriat hükümlerini yansıttığı sürece uygar Türk Ulusunun kılık kıyafeti budur demek olmasın.

Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uluslar düzeyini aşmakta birlik beraberlik kardeşlik ve barış içinde olmalıyız.

Yaşasın Çağdaş Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Ne Mutlu Türküm Diyene (Kurum Haber)