GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-08-2020 17:26   Güncelleme : 29-08-2020 17:29

ADD'DEN 30 AĞUSTOS MESAJI 

ADD'DEN 30 AĞUSTOS MESAJI 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yoktan var edilen şanlı ordumuzun
kazandığı, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, 98. yıldönümünde bir kez daha gururla
kutluyoruz…
Ülkemizin ve milletimizin varlığı söz konusu olunca, 30 Ağustos, bu coğrafyanın en
haklı, en onurlu, en kutsal savaşı ve zaferidir. Bu nedenle, kısıtlanamaz ve yasaklanamaz…
Atatürk, 30 Ağustos 1922’deki Büyük Zaferi, 1924 yılında Dumlupınar’da konuşmasında
şöyle anlatmaktadır: “Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk
Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil,
dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum.
Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz
yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, göklerde uçuşan şehit ruhları,
devletimizin, Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos’tan Lozan'a uzanan süreci özetlerken de: "Türk
milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı
sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde
benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir." İfadeleriyle, 30 Ağustos Zaferi’nin siyasi sonucu
olarak, Lozan Barış Antlaşması’nı işaret etmiştir. Bu yönüyle, 30 Ağustos, kazanılan
herhangi bir savaşın çok ötesinde bir değere ve öneme sahiptir…
30 Ağustos, kazanılacak siyasi zaferlerin ve tüm dünyaya örnek olacak devrimin
temelini oluşturmuştur. Büyük Zafer sonrası, Atatürk: "Asıl savaş bundan sonra başlıyor.
En büyük savaş cehalete karşı yapılan savaştır. Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan
kaldırılmasıyla mümkündür." sözleriyle, gerçekleştireceği büyük kültür devrimini de
müjdelemekteydi. Özümüze dönüş ve özden yola çıkarak, çağdaşlaşmayı öngören bu
kültür, aynı zamanda toplumu bir arada tutan, çağa taşıyan, bizi millet yapan Cumhuriyet
Devrimidir…
Cumhuriyet kültürüne savaş açan; yerine cemaatleri, tarikatları koyarak Türkiye’yi
çağdışına sürükleyen siyasi iktidara uyarılarımızı yinelemekteyiz: 30 Ağustos, sadece Türk
Milleti’ni yok olmaktan kurtaran bir zafer değildir. Yarattığı sonuçla, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde; millet egemenliğine dayalı tam bağımsız, çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin de kuruluş süreci ve başlangıç tarihidir.
Büyük Atatürk: "Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık
kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." demektedir.
Tarihimizi saptıranları, yerine uydurma tarih yazmaya çalışanları da, tekrar tekrar
uyarıyoruz. Başaramayacaksınız…
30 Ağustos ve şanlı tarihimiz halkımızın güvencesindedir. Milli zaferlerimizi ve Atatürk
Devrimlerini unutturmaya çalışanlar; Türk Milleti’ni çağdaş dünyaya taşıyan Cumhuriyet
Devrimi’nin aydınlığına yenilmeye mahkûmdur.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yaratıcısı Başkomutan ve Büyük Devrimci Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, silah ve yol arkadaşlarını, vatan savunmasında canlarını feda eden
şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz…
Atatürkçü Düşünce Derneği; Kurucu Genel Başkanı, Devrim ve Demokrasi Şehidi Prof.
Dr. Muammer Aksoy’un ve kurucu kadrolarımızın çizdiği yolda milli mücadeleyi, Büyük
Atatürk’ün manevi liderliğinde sürdürmeye ant içmiştir…
Tüm yurtta 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 16.00’da Atatürk anıtları önündeyiz…
Ankara’da 30 Ağustos Pazar günü saat 15.00’de Ulus Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da da
Anıtkabirdeyiz…
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU