YEREL
Giriş Tarihi : 02-03-2021 13:34   Güncelleme : 02-03-2021 13:34

3 MART 1924 DEVRİMLERİN DÖNÜM  NOKTASI

3 MART 1924 DEVRİMLERİN DÖNÜM  NOKTASI

3 Kanunla Devrimi derinleştiren kutlu gün 3, mart 1924

Cumhuriyetin ilanı  ile  M. Kemal ATATÜRKÜN Kafsındaki çağdaş devlet ve modern toplum yapısı için ilk aşamayı ifade ediyordu , Bugün bile baktığımız da hak verdiğimiz ulu önder , ilerlemeyi sürekli kılmak amacıyla biz dizi eyleme girişmiş ve böylece büyük devrimin amacına uygun bir ruha sahip olduğunu göstermiştir. Toplumun her alanına etki edecek yenilikçi  sağlayacak bazı önemli yazısız kurallar , şartlar olduğunu gören Mustafa kemal her evreyi hassasiyetle gözlemlemiş e en üst düzey faydayı sağlayacak sonuçlar için ince eleyip sık dokumuştur

Devrimin basamaklarının simgeleyen aşamalar olmazsa olmaz niteliğine sahip olan  HALİFELİGN KALDIRILMASI

3 Mart 1924 Tarihinde T.B.M. Meclisin de kabul edilen yasalarla devlet yönetimi değiştirilerek yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

9Eylül 1922 tarihinde kazanılan büyük zaferle Türk milleti meclisin kurduğu orduyla dünyaya bir kez daha isabet etmesinden sonra . kazanılan bu zaferin neticesinde ülkede yönetim sistemi ile bazı kararların alınması gerekliğini görmüşlerdi.

Saltanatın kaldırılması ile vahdettin kendi şahsi menfaatlerini düşünerek İngiliz gemisi ile kaçmıştı.

Bu sıralarda şartların müsait olmaması nedeni ile halifeliğin kaldırılması ertelenmişti kaldırılmamıştı.

3 mart 1924 tarihinde 3 önemli yasa kabul edilmiştir. Halifelik kaldırılmış halife olarak seçilen Abdülmecit efendi İstanbul da sarayda oturup törenler düzenleyerek eski sistemi devam ettirme için törenlere katılıp bazı etkinlikler yapıyordu kendisini padişah yerine

koymuştu bundan dolayı da devrimlerin gerçekleştirilmesini engel teşkil ediyordu 3 mart 1924 de çıkarılan bir yasa ile devlet yönetimi yetkisi tamamen TBMM sine verilmiştir.

Eğitimde birlik (tevhidi tedrisat) yasası kabul edilerek şerri ye ve evkaf bakanlığı kaldırılmak sureti ile modern hukukun önü açılmış olup  dine dayalı eğitim ve  yönetim sistemleri kapatıldı dolayısı ile mahalle mektepleri ve medreselerle yabancı ülkeler tarafında açılan azınlık okulları da kapatıldı.

Bunların getirisi ile laiklik ilkesi doğmuş oldu ulusal egemenlik ilkesine uygun düşmeyen çağın gerisinde kalmış olan cemaat ve tarikatlar kaldırılmıştır, kulluk zihniyeti kalmış bütün fertler için eşitli olması kanunlarla garanti altına alınmıştır.

Bu halifeliğin kaldırılmasında tekke ve zaviyelerde bulunanlar askere alışmıyorlardı, vatan evlatları cephede ülkenin kurtuluşu için düşmanla savaşırken onlar tekke ve zaviyelerde yiyip içip yatıyorlardı, tekke ve zaviyelerin kapatılmasında önemli bir yer almıştır.

Bu devrim yasaları ile  Eğitim, Hukuk, Aile düzeni ve Çağdaşlık konularındaki adımların devamı olmuştur.  Osmanlı hanedanların yurt dışına çıkarılması kabul edilmesi ile diyanet işleri başkanlığı ve vakıflar genel müdürlü kurulmuştur 3 mart günü bütün halkımıza kutlu olsun

YAŞASIN DEMOKRATİK LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

 

 

                                                                                  KEMAL CEYLAN

                                                                                  Şube Başkanı